Translate

April 21, 2024

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Utsawa Dharmagita Provinsi Bali XXX Tahun 2022

?????? ?????????? ???????? ???? ??? ????? ???? ngunggahang patitis “???? ??????: ?????????? ??????”. Utsawa Dharmagita pinaka genah ngawedarang daging-daging Susastra Hindu Baline, nyuksemayang tetamian budaya miwah tetamian para lelangite nguni, anggen ngalimbakang pamargi nuju krama Bali sane sujati, sukertha miwah subagia, nyujur kahuripan krama Bali kang tata-titi tentrem kerta raharja. Maka tetujon pamargi ?????? ?????????? ???????? ???? ??? ????? ???? inggih punika:

 • Nglestariang miwah ngawigunayang dharmagīta pinaka dasar pamargi nyihnayang visi Pemerintah Daerah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, anggen negepang kahuripan krama Bali.
 • Nincapang śraddha miwah bhakti krama Bali malarapan antuk nyuksemayang daging-daging sastra nyujur krama Bali sane cerdas, santun, unggul, peduli, mandiri, kokoh, miwah berbudaya.
 • Nudut kayun Krama Baline mangda sayan waged madharmagita, maka silih tunggil pamargi nyolahang kebudayaan Bali.
 • Anggen genah nuntun para yowanane mangda benjang pungkur sida nglimbakang daging-daging sastra agama malaparan antuk dharmagita.
 • Ngukuhang pasametonan miwah paiketan krama Bali nepasang pangrabdan jagat sane kabaos era disrupsi, globalisasi, miwah teknologi informasi.

?????? ?????????? ???????? ???? ??? ????? ???? puniki jagi kamargiang tigang rahina, ngawit saking tanggal 12 ngantos tanggal 14 September Warsa 2022, sane kacihnayang antuk makudang-kudang acara minakadi:

 1. Kapertama, Pamungkah kadagingin antuk nembangang puja gita.
 2. Kaping kalih, kalanturang antuk sasolahan Taman Penasar “NGRAKSA DANU, NGRAKSA KASUKERTAN KAHURIPAN”.
 3. Kaping tiga, kamargiang wimbakara utawi lomba, sane akehnyane nenem wimbakara, inggih punika:
 • Wimbakara ngawacen Palawakya
 • Wimbakara ngawacen Kakawin
 • Wimbakara ngawacen Sloka
 • Wimbakara ngawacen Gaguritan utawi Macapat
 • Wimbakara Kidung
 • Wimbakara ngapalang Sloka
 1. Kaping untat, acara Panutupan, jagi kadagingang antuk nyukserahang pramana patra miwah pamikolih majeng ring para jayanti sajeroning Wimbakara.