Translate

May 24, 2024

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

UPTD. MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI : RELUNG JIWA SOEKASADA OLEH KOMUNITAS GAMELAN SARATI SVARA

Masa kejayaan kerajaan-kerajaan Bali periode abad ke 17-19 M dapat dilihat dari beberapa rekam jejak histori yang dimiliki pada setiap kerajaan yang ada. Salah satu ciri dari bukti peradaban kejayaan setiap kerajaan pada masa itu ialah bangunan fisik yang bersifat monumental. Monumen Taman Ayun sebagai bukti dari masa kejayaan Kerajaan Badung, monumen Kerta Gosa sebagai bukti peradaban kerajaan Gelgel di Klungkung dan monumen Taman Sukasada sebagai bukti peradaban pada masa kejayaan Kerajaan Karangasem. Pada Pertunjukan melalui media virtual ini kami akan mengangkat topik secara spesifik mengenai bangunan Taman Sukasada sebagai bukti peradaban dari masa kejayaan Kerajaan Karangasem yang kami interpretasikan ke dalam judul ‘Relung Jiwa Sukasada’.

Sukasada, sebuah rekam monumental dari peradaban di timur Bali. Sukasada, buah cipta, rasa dan karsa sebagai simbol kejayaan Kerajaan Karangasem yang kala itu di pimpin oleh Anak Agung Anglurah. Curahan jiwa di Sukasada seolah menjadi bentuk amerta yang senantiasa akan ada dalam setiap sanubari sebagai memori histori. Amerta Sukasada akan tertanam di setiap relung jiwa generasi Amlapura. Hakiki dari kedalaman hati akan mengihami estetika yang mengkini. ‘Relung Jiwa Soekasada’ dalam sebuah representasi masa kini. Karya seni ini terbagi menjadi tiga segmentasi yang dimana masing-masing segmennya mewadahi rung interpretasi dalam beberapa perspektif, seperti Seni Rupa, Seni Karawitan dan Seni Tari yang terangkum dalam satu kesatuan karya tematik yang disajikan melalui media virtual.