Fri. May 14th, 2021

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Sesolahan Seni Sastra Bulan Bahasa Bali 2021. Sanggar Seni Gita Lestari Aji Janantaka. Redite (Minggu), 28 Pebruari 2021

Parikrama Bulan Bahasa Bali 2021 pacang kasineb rahinane mangkin. Pinaka panguntat, pacang katurang sesolahan seni sastra saking Sanggar Seni Gita Lestari sane mamurda Aji Janantaka. Pacang kasiarang langsung ring kanal YouTube Disbud Prov Bali. Sampunang lali nggih!

Sumber : @bulanbahasabali2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate

EnglishIndonesian