Translate

June 17, 2024

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Dudonan Acara Rahinane Mangkin Bulan Bahasa Bali V Warsa 2023. Anggara (Selasa), 28 Pebruari 2023

Dudonan acara ring rahinane mangkin, Anggara 28 Pebruari warsa 2023. Nenten karasa ring rahinane mangkin iraga pacang ngamargiang acara Panutupan Bulan Bahasa Bali kaping V, warsa 2023, sane sampun kamargiang kirang langsung awulan saking acara Pamungkah daweg niki, durus sarengin miletin acara Panutupan Bulan Bahasa Bali kaping V, warsa 2023 sane jagi kalaksanayang malih jebos

#bulanbahasabali2023

#segarakerthi

#campuhanuripsarwaprani