Translate

July 16, 2024

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Paweweh (Masukan) utawi Panampen (Tanggapan) Parikrama Bulan Bahasa Bali V Warsa 2023

Mangdane prasida nglimbakang kawentenan parikrama Bulan Bahasa Bali nyabran warsa, titiang nunas panampen utawi paweweh Ida Dane sareng sami indik pamargin Bulan Bahasa Bali warsane mangkin. Rarisang scan kode QR puniki, utawi klik tautan sane wenten ring pamflet.

Panampen utawi paweweh druene pastika mabuat pisan.

Suksma

#bulanbahasabali2023

#segarakerthi

#campuhanuripsarwaprani