Translate

May 24, 2024

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Workshop Permainan Tradisional

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tingkat Provinsi Bali mengadakan ???????? ????????? ??????????? dengan narasumber ???? ???? dan ?? ????? ?????????, ?.????., ?.??. dengan moderator ????? ????? ??????, ?. ?., ?.??.

?????, ?? ??? ????

Bertempat di Kalangan Angsoka, Taman Budaya Provinsi Bali.