Translate

EnglishIndonesian
February 8, 2023

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Wimbakara (Lomba) Pangenter Bulan Bahasa Bali V Warsa 2023

Om Swastyastu,

Sira nganikang basa Bali nenten mrasidayang kaanggen ngruruh jinah? Sujatine kantun akeh potensi-potensi nglimbakang kawigunan basa Bali ring sajeroning aspek komersil. Silih tunggilnyane nglimbakang skill indik ngenter acara (MC) mabasa Bali. Punika mawinan, Bulan Bahasa Bali V 2023 raris nyumawisang genah tur galah kaanggen macentok tur nglimbakang skill miwah potensi ring Wimbakara Pangenter Acara Mabasa Bali. Ngiring sarengin tur rebut perisne!

Informasi sane jangkep prasida kadonlot ring http://linktr.ee/bahasabali.

Sumber : @bulanbahasabali