Translate

December 2, 2023

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Wimbakara (Lomba) Baligrafi Bulan Bahasa Bali V Warsa 2023

Baligrafi inggih puniki seni nyurat aksara Bali, sane ngulangunin tur madaging tetuek. Bulan
Bahasa Bali V warsa 2023 puniki malih ngawentenang wimbakara Baligrafi tur maperis yutaan
rupiah. Ngiring sarengin!
Informasi sane jangkep indik soang-soang wimbakara prasida kadonlot ring

http://linktr.ee/bahasabali