Translate

April 21, 2024

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Pengumuman Jayanti Wimbakara Komik Online Berbasis Bahasa, Aksara & Sastra Bali

Rahajeng Wengi Semeton Sareng Sami !

Ngupapira segara wantah manados kapatutan iraga sareng sami pinaka jadma sane embas tur urip ring jagate puniki, duaning sekadi sane kauningin sareng sami segara wantah pinaka wit ning kahuripan sarwa pranine, asapunika taler segara maka pamuput kahuripane, punika mawinan kawentenan segarane pinih mabuat pisan ring kahuripan iraga sareng sami. Yening cingakin sareng-sareng, sami komik saking para pamilet sane sampun karepost yukti-yukti becik miwah ngulangunin pisan, duaning sami madaging pawimba mangda iraga state eling ring kawentenan segarane, dumogi ngawit saking pamargi kadi puniki prasida nundunin kayun iraga sareng sami mangda nyangsan eling ring kawentenan segarane sane patut kaupapira sareng-sareng.

Suksema majeng ring para angga panureksa naler para pamilet sami sane sampun nyarengin, taler rahajeng katur majeng ring para Jayanti Wimbakara Komik Online ring sajeroning acara Bulan Bahasa Bali kaping V, warsa 2023.

#bulanbahasabali2023
#segarakerthi

#campuhanuripsarwaprani