Translate

December 2, 2023

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

FESTIVAL SENI BALI JANI II: ANGKUS PRANA OLEH YAYASAN SYMPHONY KASIH

Pagelaran ini bertajuk “ANGKUS PRANA: Mula Segala Ada”. Walau dipetik dari bahasa Sansekerta, pertunjukan ini pada penggarapannya mengkreasikan unsur – unsur nada, kata rupa, suara, dan warna yang merangkum semangat capaian seni modern dan kontemporer. seluruh unsur-unsue ini dihadirkan dalam ragam visual seni virtual (mendayagunakan kecanggihan media digital, berikut berbagai kemungkinan kreatifnya). penggambarannya adalah sebuah upaya memadukan secara uth energi kreasi gun meraih momentum penciptaan selaras kata Angkus yang bermakna menyatukan dan Prana yang berarti nafas. Dengan kata lain adalah sebuah rangkaian proses pemusatan energi cipta melalui olah pernafasan atau pranayama; melalui kerja sama yang intens diharapkan terjadi sinergi dan kolaborasi setiap unsur/kreator pertunjukan ini,