Sun. Mar 7th, 2021

Dinas Kebudayaan

Mari Lestarikan Tradisi & Kebudayaan Bali

Dudonan Acara Bulan Bahasa Bali 2021, Soma (Senin), 22 Pebruari 2021

Om swastiastu semeton sareng sami, dudonan acara rahinane mangkin inggih punika Krialoka Ngracik Loloh ring galah jam 9 ngantos jam 12. Lianan ring punika, ring galah jam 5 sore ngantos jam 6 wenten sesolahan seni sastra saking sanggar petak cemeng. Elingang nonton nggih, catet galahnyane mangda nenten lali.

Sumber : @bulanbahasabali2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate

EnglishIndonesian